top of page

Bestuur

   

           Bestuursleden
 

 • Rik Maneschijn:          Voorzitter

 • Eveline van der Staal: Penningmeester

 • Petra Garlich:               Secretaris

  Artistiek Leider

 • Robert Koolstra

  Raad van Advies

 • Roelof Kuik

  Raad van Toezicht

 • Sander Smit

 • Jan Kamminga

 • Tom Kraaij

  Comité van   Aanbeveling

 • prof. Ton Koopman

 • Jos van Veldhoven

  ANBI
  De Stichting MeerBach is per 27-12-2018 een Algemeen nut beogende instelling.
  Dit betekent dat u al uw giften aftrekbaar zijn.
  Statutaire naam:
  Stichting MeerBach
  RSIN 8595.42.865     
  KVK 73472646                                                                                           Het bestuurswerk is onbezoldigd; ofwel het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de voor bestuursfunctie noodzakelijke werkzaamheden.De stichting MeerBach beschikt niet over een directie of over personeel dat in dienst is.   

   

MDMB_418,_detall_de_clavicèmbal,_Christ
meerbach logo-05.png
bottom of page