ANBI

De Stichting MeerBach is per 27-12-2018 een Algemeen nut beogende instelling.
Dit betekent dat u al uw giften aftrekbaar zijn.

Statutaire naam: Stichting MeerBach
RSIN 8595.42.865     
KVK 73472646   
                                                                                                                                                                                                                                
Het bestuurswerk is onbezoldigd; ofwel het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de voor bestuursfunctie noodzakelijke werkzaamheden.

De stichting MeerBach beschikt niet over een directie of over personeel dat in dienst is.   

Aan het eind van het "eerste boekjaar" wordt op deze pagina een financiëel overzicht gepubliceerd betreffende de baten en lasten.

meerbach logo-05.png